MAKLUMAT PENYEWA 

No. Kad Pengenalan:   atau
No. Akaun:    
Sila Isikan No. Pengenalan atau No. Akaun Anda (contoh:710801028563 / 05030A02001)
 
 
. MAKLUMAT AKAUN
  Projek : 
No. Kad Pengenalan :  No. Rumah : 
Nama :  Daerah : 
No. Akaun :  Alamat : 
 
   
BAYARAN
   
Ansuran Semasa :   
Tunggakan Ansuran :   
Jumlah Bayaran :    
 Tarikh Mula Bayar :
Tarikh Tamat Bayar :
 
 
Sila hubungi Unit Perumahan, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan untuk Maklumat Lanjut
06-7659860